Lees hier over mijn werk

Non-fictie

Basisgrammatica Frans

In de Prisma Basisgrammatica Frans worden de grammaticaregels overzichtelijk en in begrijpelijke taal uitgelegd. Op de linkerpagina staat steeds de uitleg van een stukje grammatica en op de rechterpagina staan verhelderende oefeningen over dat stukje grammatica. Zo kun je direct controleren of je alles goed hebt begrepen. De antwoorden bij de oefeningen staan achterin. Door de systematische opzet en het uitgebreide register is deze basisgrammatica niet alleen zeer geschikt om de grammaticaregels van het Frans te leren of weer op te halen, maar ook als naslagwerk.

Basisgrammatica Engels

NBD Biblion: In kort bestek worden hier de basisregels van de Engelse grammatica uitgelegd. In 20 hoofdstukken van 2-4 pagina's wordt steeds op de linkerpagina een belangrijk onderwerp kort uitgelegd en met Engelse zinnen geillustreerd. Op de rechterpagina staan oefeningen, meestal 2 of 3, over dat bepaalde onderwerp, waarvan de antwoorden achterin staan. Dit is een goed, praktisch grammaticagidsje waarin heel beknopt, maar helder de essentie van ieder onderwerp wordt uitgelegd en met goede, actuele zinnen geillustreerd. 

Basisgrammatica Duits

Zeer praktische uitgave waarin de basisregels van het Duits uiterst helder worden uitgelegd. Deze zeer toegankelijke uitgave is speciaal ontwikkeld door docenten uit het voortgezet onderwijs en voor hun leerlingen. 

Engels voor Zelfstudie tekstboek

NBD Biblion: Het boek lijkt heel aantrekkelijk voor zelfstudie omdat de teksten - over een echtpaar dat op reis gaat en allerlei tegenslag ontmoet - boeiend en grappig zijn, maar het beginniveau is niet voor beginners. De beknopte grammaticale uitleg is juist. Het boek staat barstensvol informatie en oefening.

Engels voor Zelfstudie werkboek

Met gevarieerde en praktische opdrachten oefen je je lees- en schrijfvaardigheid, woordenschat en grammatica. Je leert het Engels nog beter spreken en verstaan met het extra audiomateriaal (downloads).In dit Werkboek is veel aandacht voor Engelse uitdrukkingen, voor het schrijven van e-mails en brieven en spellingregels. Aan het eind van elk hoofdstuk vind je een toets waarmee je je niveau kunt vaststellen.

Engels in de Praktijk

Engels in de Praktijk, voor bovenbouw hav/vwo, mbo, hbo.

Praktische informatie over de taal Engels, waaronder informatie over de manier waarop je kunt communiceren, compacte grammatica en alledaagse dingen. Een goede voorbereiding op het examen!

woordenboeken Engels vmbo

NBD Biblion: Deze woordenboeken zijn goed samengesteld door de Nederlandse leraar Engels die in Canada opgroeide en o.a. educatieve uitgaven Engels en Duits schrijft/redigeert. Hij richt zich bewust op vmbo'ers, die vaak de vele informatie in woordenboeken niet begrijpen. Daarom koos hij een beperkt aantal goede, praktische trefwoorden en illustreerde die met praktische, actuele voorbeeldzinnen per Nederlandse betekenis. Dit is een vooral voor vmbo-g, k en b, (minder voor vmbo-t), en het Vlaamse tso/bso heel handzaam en begrijpelijk, duidelijk vormgegeven zakwoordenboek.

Levensloop: Met pensioen, wat nu... ?

In de 'Levensloopreeks' zijn zeer toegankelijke boekjes uitgebracht over zaken die te maken hebben met het alledaagse leven, zoals werk, wonen, trouwen, pensioen, ziekenhuis en nu als tiende deel, informatie over echtscheiding. In 29 vragen worden alle belangrijke zaken rond echtscheiding eenvoudig, maar heel helder besproken. Het boek is zeer praktisch, rijk geillustreerd en bij ieder onderwerp staan websites, adviezen of voorbeelden. Door de heldere inhoudsopgave, (web)adressen van belangrijke organisaties en publicaties zijn de in zeer begrijpelijke taal geschreven boekjes uitstekend naslagwerken.

Levensloop: scheiden

Scheiden, wat nu... ?

Levensloop: kleinkind

Een kleinkind, wat nu...?

Grammatica Engels

NBD Biblion: Dit boek is bedoeld om als naslagwerk gebruikt te kunnen worden door leerlingen of studenten Engels of mensen die vroeger Engels hebben geleerd, maar van wie de kennis wat weggezakt is. De inhoud is correct, duidelijk en vrij uitvoerig. Alles wordt met voorbeelden (Engels/Nederlands) duidelijk gemaakt. Veel aandacht wordt besteed aan de spreektaal wanneer die afwijkt van de geschreven taal. Prettige uitvoering qua lettertype en indeling.